Na czym polega Coin Burn?

09.12.2018

W dosłownym tłumaczeniu coin burning oznacza spalanie monet (czyt. kryptowalut/tokenów) i polega na bezpowrotnym usuwaniu jednostek danej kryptowaluty z cyrkulacji, a tym samym zmniejszenie jej całkowitej podaży. Aby wyjaśnić, w jaki sposób przebiega proces spalania oraz jakie są tego cele, w artykule posłużymy się przykładem Binance Coin (BNB).

Coin burn odbywa się w następującej kolejności. Najpierw, posiadacz kryptowaluty (najczęściej emitent) wywołuje funkcję spalania, która zapisana jest w kodzie danej kryptowaluty (i tym samym jej sieci blockchain), dając sieci znać o tym, że chce dokonać spalenia określonej ilości kryptowaluty. Następnie kontrakt (kod) kryptowaluty/tokenu weryfikuje czy emitent posiada wymaganą ilość kryptowaluty w portfelu oraz czy wskazał poprawną ilość jednostek do spalenia, a nie np. wartości typu 0 czy wartość ujemną jak -5. Jeśli emitent nie posiada wystarczającej ilości kryptowaluty, to proces spalania nie odbędzie się. Jeśli z kolei posiada wystarczającą ilość, to wskazana przez niego ilość jednostek kryptowaluty zostanie odjęta od salda jego portfela. W tym momencie całkowita podaż kryptowaluty zostaje zaktualizowana, a wskazane jednostki zostają spalone. Po poprawnym wykonaniu procedury spalania, spalone kryptowaluty stają się niemożliwe do odzyskania.

Przechodząc do przykładu Binance Coin. Każdego kwartału Binance dokonuje skupu i spalenia ilości BNB odpowiadającej 20% zysków Binance z danego kwartału. Binance kontynuować będzie ten proces do momentu w którym spalonych zostanie 100 milionów - z 200 milionów BNB wyemitowanych na poczet ICO. Kontrakt Binance Coin zawiera funkcję odpowiedzialną za proces spalania (ang. burn). W przypadku BNB każdy jego posiadacz, w dowolnym momencie i czasie może wywołać tę funkcję aby usunąć wskazaną przez siebie ilość kryptowaluty BNB ze swojego portfela oraz cyrkulacji - w sposób trwały. Wszystkie interakcje związane z procesem spalania są rejestrowane jako transakcje w sieci blockchain, dzięki czemu cały proces jest przejrzysty i każdy może sprawdzić, czy i kiedy oraz kto zniszczył daną porcję BNB.

                    

Ale po co w ogóle spalać posiadane przez siebie kryptowaluty? 

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może chcieć je spalić.

Jednym z przykłqdów są projekty finansowane przy użyciu tzw. ICO. Niektóre ICO oferują określoną ilość utworzonej przez siebie kryptowaluty na sprzedaż w połączeniu ze z góry ustalonym limitem funduszy do zebrania (ang. hard cap). Jeśli wszystkie kryptowaluty dostępne w ICO danego projektu nie zostaną sprzedane, to nadwyżka niesprzedanych jednostek może zostać spalona i usunięta z cyrkulacji.

Bezpowrotne zniszczenie określonej ilości jednostek danej kryptowaluty ma ten sam skutek, co dystrybucja tych zniszczonych jednostek na portfele wszystkich pozostałych posiadaczy tej kryptowaluty. Zmniejszając jednak podaż, te kryptowalury, które znajdują się już w cyrkulacji stają się coraz rzadsze, a co za tym idzie bardziej wartościowe.


Loading