'Đốt Coin' là gì

09.12.2018

‘Đốt coin’ (coin burn) là một quá trình vĩnh viễn loại bỏ một lượng coin đang lưu hành, từ đó sẽ làm giảm lượng tổng cung. Để hiểu rõ hơn về mục đích và cách thực hiện công việc này, hãy lấy đồng Binance (BNB) làm ví dụ như sau:

Quá trình đốt coin sẽ diễn ra theo trình tự sau đây. Đầu tiên, một trong số các nhà dự trữ coin sẽ kêu gọi thực hiện quá trình đốt một lượng coin định danh nào đó. Hợp đồng của đồng coin đó sẽ xác nhận trước rằng trong ví của người gọi có trữ số lượng coin mong muốn, lượng coin định danh phải là một lượng số dương hợp lệ (không phải dạng 0 hay -5 số lượng). Khi người này không có đủ lượng coin đề ra, hoặc số lượng định danh không hợp lệ, quá trình đốt coin sẽ không được thực thi. Nếu các điều kiện trên đã được thỏa mãn phù hợp, khi đó số lượng coin định danh sẽ bị rút khỏi ví của người đó. Tổng cung sau đó được cập nhật lại khi số coin nói trên được “đốt” xong. Một khi đã quyết định thực thi quá trình đốt coin, lượng coin đó sẽ bị tiêu hủy và không thể phục hồi lại được.

Mỗi quý, Binance sẽ tiến hành quá trình mua lại và đốt một lượng đồng BNB tương đương 20% lợi nhuận của quý đó và quá trình này sẽ diễn ra liên tục cho tới khi số lượng 100 triệu đồng BNB (tổng số lượng được tạo ra ban đầu là 200 triệu) được đốt hết. Trong hợp đồng của đồng Binance có bao gồm chức năng đốt coin. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng tính năng này tại bất cứ thời điểm nào để vĩnh viễn đốt đi một lượng coin định danh mà họ sở hữu ra khỏi lượng lưu hành hiện tại. Tất cả các hoạt động đốt coin này đều được lưu lại trong một giao dịch trên blockchain nhằm tạo tính minh bạch cho cộng đồng.


Vậy lí do nào thúc đẩy quá trình này? Có một số nguyên nhân như sau:

Lấy ví dụ về trường hợp của các ICO (Chương trình gọi vốn lần đầu). Một số ICO thường sẽ chào bán một lượng coin với mục đích kêu gọi một lượng vốn có giới hạn. Trong trường hợp lượng coin này không bán được hết, số lượng còn thừa lại có thể được đem đi đốt để làm giảm lượng cung.

Đốt một lượng coin nhất định, sẽ có tác dụng tương tự như việc quảng bá giá trị tổng thể của lượng coin đó đến toàn bộ những người đang nắm giữ. Bằng cách giảm lượng cung một đồng coin, số lượng còn lại trong lưu thông sẽ trở nên khan hiếm hơn và từ đó giá trị của nó sẽ được tăng lên.                         

Loading